Demokrati i praktik och teori

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Nu kan vi få se! Oxelösundare, och andra, kan minsann få lära sig! Det är Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) som undervisar oss andra om hur demokratin i Oxelösund fungerar i praktiken – inte bara i teorin.

Maktspråk i de rödas Oxelösund alltså!

I Oxelösund, i praktiken, tillsätts revisorer ur den röda gemenskapen, för att de i praktiken ska granska hur de röda har styrt kommunen. De får säkert med beröm godkänt, det blir liksom klart på förhand! I praktiken! Och teoretiskt också.

I kommunstyrelsen anser (S) och (V) att det i teorin bara är en titel som oppositionen har förlorat när man stängs ute från presidiet (som består av ordf, 1:e vice ordf och 2:e vice ordf).

Men i praktiken stängs ­oppositionen ute från insyn i ärendehantering, vilka ärenden och beslut som ska föras fram – och vilka som mörkas. Maktspråk.

I de flesta av Sveriges kommuner får oppositionen inflytande genom en vice ordförandepost i kommunstyrelsen och dess presidium.

Men inte i Catharinas och Patriks värld.

I Oxelösund är det nästan jämnt mellan majoritet och opposition. De röda har 50,6 % och oppositionen alltså 49,4 %. Och bara ett mandat skiljer. Men majoriteten har sitt eget maktspråk för att den parlamentariska helheten ska bli rättvis.

I Oxelösund har (S) och (V) fallit för frestelsen att gå fram med maktspråk och ta allt. Och hör sen!

För att citera SN:s ledar­skribent: ”Sätt hellre Oxelösunds bästa i främsta rummet, inte de egna posterna”.

Göran Bernhardsson (KD)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare