Den fria rörligheten

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Schengen SN har de senaste månaderna uppmärksammat en rad brott i och omkring Nyköpings centralort. Gemensamt för merparten av dessa, är att brotten begåtts av tillresta ligor som ser Sverige som sin nya marknad. SN har i flera av fallen valt att uppge de områden varifrån dessa ligor kommer och det får väl ses som ett glatt inslag i debatten om en tilltagande otrygghet.

Det finns många förespråkare av Schengens öppna gränser och fria rörlighet. Jag säger inte att drömmen om en fungerande öppenhet är fel, men säg den människa som drömmer vackert varje natt.

Jag förstår och sympatiserar med det enkla i att slippa stanna vid en gränspostering och visa upp ett pass eller annan id-handling innan man reser in i ett annat land. Jag har förståelse för långtradarchauffören som vill köra sin last från punkt A till punkt B och detta på ett sätt som gynnar arbetsgivaren. Visst kan man också sympatisera med de okunniga som på allvar tror att man ­varken kan studera eller jobba­ i andra länder, om man nu återgår till ett Europa där ­gränser återinförs och där kravet på id-handlingar är legio.

Fast borde inte debatten handla om de kriminella som förmodligen är den enskilda grupp som gynnas mest av de öppna gränser och den fria rörlighet som kännetecknar Schengen-avtalet?

Stefan Karlsson

Läs mer om dessa ämnen

Insändare