Gå och rösta i kyrkovalet på söndag, uppmanar insändarskribenten. Din röst är viktig, anser hon. Foto: Therése Jansson

”Din röst kommer att väga tungt, eftersom många avstår”

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Kyrkovalet Kyrkovalet på söndag angår dig som är medlem i Svenska kyrkan. Det är ett kraftfullt demokratiskt verktyg. Din röst kommer att väga tungt, eftersom många avstår sin möjlighet att påverka hur man vill att kyrkan ska styras. Att inte rösta innebär också att man påverkar, men i en riktning man kanske inte önskar.

MPSK, miljöpartister i Svenska kyrkan, är en partipolitiskt fristående grupp som ställer upp i kyrkovalet.

Vi menar att det budskap Jesus Kristus gav oss medför ett ansvar för medmänniskan och skapelsen. Vår vision är en kyrka som på kristen grund är med och jobbar för global rättvisa och hållbar utveckling. Vi vill vara del i en kyrka som är öppen för alla och där vi ­möter medmänniskan med kärlek.­ Vi tror på religions­dialog; ­öppenhet och dialog är vägen till fred.

Kyrkans diakonala verksamhet är av största vikt och ska prioriteras. Vi anser att kyrkan behöver bredda sin verksamhet för människor mitt i livet. Barnkonventionen måste få genomsyra alla beslut så att barn och ungdomar lättare kan komma till tals och ges utrymme. Församlingarna behöver liksom stiftet miljödiplomeras, steg för steg, för att kunna ta ansvar och bidra till en lång-siktigt hållbar utveckling.

Kyrkans stora tillgångar i form av skog och mark måste vårdas varsamt, inte nyttjas enbart i syfte att ge högsta möjliga kortsiktiga avkastning. Vi värnar biologisk mångfald, inte monokultur och kalhyggen. Rösta på söndag för en kyrka som är solidarisk med världens alla människor, med skapelsen och med kommande generationer.

Margareta Andersson MPSK - Miljöpartister i Svenska kyrkan

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka