Eleverna i Brandkärr är inte lika lockande som eleverna i innerstan är, skriver Jonathan Brash (S) angående Enskildas beslut att tacka nej till ett nytt högstadium i Brandkärr. FOTO: LARS PEHRSON/SVD/TT

Elever ska inte vara kunder på en marknad

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Skola I SN den 16 april kunde vi läsa om hur Enskilda säger nej till kommunens erbjudande om att öppna en högstadieskola i Brandkärr. Var det någon som trott något annat?

Enskildas ledning säger att kommunens erbjudande om att använda Brandkärrskolan inte är intressant och att de överger tanken om att starta en högstadieskola under hösten 2018. Vi kan också läsa om att man sedan tidigare hade planer om ett nytt högstadium i det gamla­ SN-huset på Öster i Nyköping, där Enskilda siktade på att inhysa upp emot 300 elever. Vad är då skillnaden mellan de två platserna? Jo givetvis är det de socioekonomiska förutsättningarna för de som bor i området. Med andra ord är eleverna i Brandkärr inte lika lockande som eleverna i innerstan är.

Det har varit många turer fram och tillbaka om det omtalade Nyköpings högstadium. Det man däremot ofta inte lyft är det enorma ansvar man tagit när de gäller mottagandet av nyanlända elever och integreringen av desamma. Det ansvaret har man tagit i stort sett själva. Medan de privata företagen som etablerat sig på skolmarknaden, inte varit nära på att ta emot samma volymer. Samma mönster ser vi i hela landet. De kommunala skolorna tar ansvar i mottagandet av nyanlända, medan de privata inte gör det. Om vi på allvar vill skapa ett tryggt samhälle som håller ihop, så är en likvärdig skola där elever med olika förutsättningar och bakgrunder möts en avgörande faktor.

När företag som etablerat sig på marknaden inte tycker att sina kunder är tillräckligt lönsamma, då är det något som är snett. Framtiden kommer återigen att som så många gånger handla om att den kommunala skolan, Nyköpings Högstadium står kvar och får stå för integrationsarbetet. Vilket de gjort med bravur och de ska de ha en riktigt stor eloge för. Men om vi på allvar vill få till en ­skola som verkar för integration, likvärdighet och jämlikhet och inte för segregation och ojämlikhet så kan inte ­privata aktörer välja bort elever som inte är tillräckligt attraktiva eller lönsamma.

Jonathan Bra sh (S)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare