Förfulning av sörmländska landskapet

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Skyltar Jag har just kommit hem från en resa till Haparanda. När jag återkom efter en och en halv vecka slog det mig att det var väldigt många skyltar och plakat längs vägen när jag närmade mig Nyköping, från kommungränsen och fram till avfarten vid Påljungshage är det som en skog av skyltar, allt i från ”Bo i Nyköping” till ”Max hamburgare” och allt där i mellan av allehanda reklam. Det blev väldigt påtagligt för ingenstans utmed E4:ans över hundra mil till Haparanda var det så ymnigt med skyltar när man passerade städerna, som just här i Nyköping. Fulfaktorn är enorm! Vem är det som tillåter att man förfular det annars så vackra sörmländska landskapet, är det samma instans som inte kan komma till skott med Åkrokenkvarteret? Skäms!

PB

Läs mer om dessa ämnen

Insändare