Från vänster Shuab, Sanaa, utbildningschef Henrik Eriksson, Ayham, Judi. Foto: Annelie Danlng Brash

Heja Sverige och integrationen

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Integration Glad sommar ­Sverige och alla glada medborgare i vårt avlånga land. Med denna insändare vill jag hylla integrationen och de ­positiva modeller som vi skapar på Nyköpings Högstadium med våra nyanlända elever. När vi arbetar med värdegrund kring vår demokrati och dess skyldig­heter och rättigheter tillsammans med kunskaps­utvecklingen i samtliga ämnen ­händer någonting.

När vi jobbar med integrationen i kärlek, kunskap och respekt för vårt samhälle går det undan i svängarna och trygghet samt självförtroende uppnås, ett självförtroende som gör att våra nyanlända förstår vårt samhälle och vad som förväntas så att de snabbt kommer in i gemenskapen och vill bidra med sin del för utveckling och välstånd.

I Sverige behöver vi fler människor i vår fantastiska ­offentliga sektor. Människor som vill arbeta i vården, i skolan, inom polisen, inom socialtjänsten ...

Och kära medborgare här har vi framtiden inom den offentliga sektorn. Nästan samtliga av våra nyanlända elever vill arbeta inom vården, socialtjänsten och polisen. De tycker att vårt skattesystem är bland det mest intelligenta de hört talas om och förstår vikten av att både kvinnor och män deltar i arbetslivet så att vårt välfärdssamhälle fungerar.

De frågade, ”Vem i hela världen kom på detta med skattesystemet och att alla ska få ta del av skola, sjukvård… ja allt detta som vårt skattesystem ­finansierar.

Om vi gemensamt får integrationen att fungera och om vi gemensamt tar ansvaret och modet att lyfta fram vår värdegrund har vi allt att vinna i Sverige och tillsammans få en blomstrande framtid.

Alla våra nyanlända ­elever vill studera, studierna är det viktigaste i deras liv, så att de kan få ett jobb, så att de kan vara med och betala skatt så att alla får samma goda möjlig­heter som de själva har fått.

De lovordar vårt system, ­allas lika möjlighet och allas lika värde. När jag hör deras kommentarer och förstår vilket ­fantastiskt land vi har blir jag lycklig, lycklig av att kunna ­bidra till samhällsutvecklingen. Häng med!

Annelie Danling Brash samordnare/förstelärare Nyköpings Högstadium

Läs mer om dessa ämnen

Insändare