Historisk stor satsning på förlossningsvård

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik på Tryggt att bli mamma SN 180612

Moderaten Gillstig nämner något viktigt, nämligen att förlossningsvården ska vara trygg. Vi håller med om det och har glädjen att presentera flera positiva besked. Den socialdemokratiskt ledda regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför en historiskt stor satsning på förlossningsvård. Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor under 2018. Pengarna ska bland annat gå till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn. Landstinget Sörmland får dryga 52 miljoner kronor. Alla kvinnor ska få bra vård efter förlossningen oavsett vem man är och var man än bor i Sörmland.

Utöver ovan nämnda satsningar ifrån regeringen vill vi Socialdemokrater i Landstinget Sörmland under kommande mandatperiod ha som målsättning att ingen förälder till ofödda barn ska röka. Vi vill dessutom införa glukosbelastningstest för alla gravida. Två förebyggande åtgärder som kommer att bidra till en bättre folkhälsa och en ökad trygghet både för kvinnor och barn i Sörmland.

Monica Johansson Landstingsstyrelsens ordförande (S)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare