Hot och våld mot politiker är oacceptabelt, skriver insändarskribenten. FOTO: CALINGE LINDBERG

Hoten mot våra politiker

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Gissur Erlingsson berör en viktig sak i en debattartikel som publiceras i SN 14/6. Hoten mot våra politiker.

Vi är nog många som sitter framför tv:n, vid fikaborden och raljerar över politiker. Varje beslut en politiker tar, nagelfars in i minsta detalj och vilket beslutet än blir, finns det de som applåderar och de som buar. Det är förmodligen inget lätt uppdrag en politiker tagit på sig och uppdraget blir inte enklare av att det förekommer hot och våld från personer som väljer den odemokrat­iska ­vägen i stället för dialog.

2015 presenterade BRÅ en undersökning (Politikernas trygghetsundersökning), som visade att 30 procent av de folkvalda varit utsatta för hot av något slag. Representanter från två av riksdagens partier var särskilt utsatta.

Självklart är hot och våld mot politiker oacceptabelt. Man behöver inte och man ska inte hålla med om allt som sägs och detta ska bemötas med dialog, frågor och kritik, men aldrig med våldsyttringar. Hoten mot våra politiker, ­oavsett vilket parti de representerar, är ett direkt hot mot vår ­demokrati.

Att en person tvekar inför ett politiskt engagemang på grund av hot och våld, är illa nog. Lika illa är att personer som representerar vissa partier, sparkas från sina jobb. Lika illa är att personer som avslutat sin politiska karriär, har svårt att få jobb om de representerat vissa partier. Lika illa är att representanter för vissa partier utsätt för trakasserier på arbetsplatser och i skolor.

Det här är inget som direkt lyfts fram i debatten, men är likväl ett stort hot mot demokratin och inte minst mot de som vill engagera sig politiskt, gammal som ung, man som kvinna.

Stefan Karlsson

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka