Inga offer för kärlek i Nyköping

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Kunskapen om, och respekten för, HBTQ-personers rättigheter och möjligheter behöver stärkas i vår kommun. Oavsett var man befinner sig i livet så ska man kunna vara öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Men för att detta ska ske så krävs det både utbildning och kontinuerlig information.

Nyköpings kommun har ­tagit flera bra steg för att stärka HBTQ-kompetensen inom ­organisationen genom att certifiera vissa enheter och utbilda delar av personalen.

Nu vill vi att politiken tar ett tydligt initiativ för att detta arbete ska breddas och tempot höjas.

Därför föreslår vi en handlingsplan för hur detta ska ske. En handlingsplan för hur HBTQ-kompetensen kan stärkas inom kommunen skulle inte bara skapa förutsättningar för ett mer strukturerat arbete utan också synliggöra en hög ambitionsnivå när det gäller alla människors lika rättigheter.

Att osynliggöra denna viktiga fråga leder till ohälsa, något som, bortsett från den negativa mänskliga aspekten, på sikt kan leda till en större kostnad för kommunen. Människovärdet är en av de viktigaste grundstenarna i en demokrati, därför behöver vi stärka kompetensen inom HBTQ. Moderaterna kommer alltid att arbeta mot diskriminering, för jämställdhet och för att Nyköping ska vara en trygg plats, för alla. Ingen ska falla offer för kärlekens skull.

Anna af Sillén (M) Gruppledare Nyköpingsmoderaterna Maria Gilstig (M) ledamot vård- & omsorgsnämnden Johan Bergquist (M) förbundsstyrelsen Öppna Moderater moderaternas hbt-förbund

Läs mer om dessa ämnen

Insändare