Jämförelsen håller inte

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik Svar till Linnea Hylén – Ledare: Försvar är ingen statlig service (SN 170603). Din principiella jämförelse mellan försvarsmakten och ett marknadsmässigt bolag håller inte. Det finns nämligen en betydande fundamental skillnad: ofriheten. Som invånare i Sverige är du påtvingad att betala skatt vare sig du vill eller inte. Du kan alltså aldrig välja om du vill konsumera försvar, men du kan välja att köpa en service. Att då hänvisa till en marknadsprincip, där du frivilligt betalar för att någon annan ska ta hand om ditt hem, och där denna någon frivilligt utför en sådan tjänst för betalning, ­faller redan på premissen.

Vill man härleda marknadsargument till värnplikten så hamnar man nämligen i den mycket märkliga situationen där du som skattebetalare både står för kostnaden och arbetet. Du betalar försvarets finansiering med dina pengar. Samtidigt är det du som i egenskap av soldat påtvingas rollen att leverera denna tjänst. Återgår man till liknelsen med tjänsteföretaget innebär det att du betalar en städfirma som kommer hem till dig, lastar av utrustningen och sen förväntar sig (ja t.o.m. med hot straff tvingar dig) att du städar. Om man är kritisk mot konstruktionen att vi invånare betalar ­staten för att utföra uppgifter åt oss, då måste man också betänka följderna av alternativet.

I vilket annat sammanhang skulle man acceptera en sådan ordning? Mer rimligt vore därför att på denna punkt likställa försvarsmakten med en annan myndighet, till exempel polisen. Yrkena uppvisar dessutom ett visst släktskap; de vilar båda på ett mandat till våldsmonopol och arbetet kräver någotsånär likartade egenskaper från de anställda. Och precis som försvarsmakten verkar polisen ha vissa problem med personalfrågan. Men där man nu förespråkar att höjd försvarsvilja uppkommer genom plikt så verkar de flesta utgå ifrån att högre villighet att bli polis istället kommer genom incitamentsstrukturer. För mig är det givet vilken av dessa metoder som på lång sikt bäst frambringar vilja att arbeta för vår gemensamma säkerhet.

Tomas Ekermo Karlsson

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka