KD: Ja till porrfilter i elevdatorer!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Skolan På kommunstyrelsemötet, måndagen den 29 /1 2018, ställde jag frågan om ­Nyköpings kommun har filter på elevdatorerna. Frågan ­besvarades på ungefär samma sätt då, som Kent Pettersson (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden svarar i SN den 2/2 2018, att kommunen arbetar efter devisen frihet under ansvar och skolorna arbetar med IT och etiska frågor med eleverna.

Den politiska majoriteten (S, MP, V) anser att det är lärarkårens sak att avgöra vad som är rätt eller fel. Kristdemokraterna delar inte den uppfattningen. Vi anser att det är ett alldeles för stort ansvar att lägga på kommunens anställda. Det är de förtroendevalda ­politikerna i Nyköpings kommun som har ansvaret för hur t.ex. våra elever upplever trygg­heten i skolan.

Vi anser att det borde vara en självklarhet att spärra sådant som inte hör hemma i skolan. Skolan ska vara en fredad plats. Dessvärre ser vi i vinterns #metoo-uppror att skolorna inte är det, därför är införandet av ­filter ett mycket viktigt signalvärde från skolan. Enligt BRÅ:s rapport ”Skolundersökning om brott” uppger nästan var fjärde flicka i årskurs 9 att hon utsatts för något sexualbrott de senaste 12 månaderna. Näst ­efter sociala medier är skolmiljön den plats där flest unga ­utsätts, merparten av dessa är flickor under 15 år.

I ljuset av #metoo-rörelsen kan ingen blunda och låtsas som att vi inte vet, för nu vet vi. Med det kommer ansvar att agera.­ Målet måste vara att inget barn någonsin ska behöva säga #metoo. För att övergreppen i skolan ska få ett stopp behövs också en vuxengeneration som tar sitt ansvar.

Kristdemokraterna i Nyköpings är beredda. Vi säger ja till porrfilter i elevdatorer!

Marita Göransson (KD) Gruppledare i Nyköpings kommun

Läs mer om dessa ämnen

Insändare