Köerna är största problemet i sjukvården

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sjukvården Vi har en fantastisk sjukvård i Sverige. Problemet är bara att det tar för lång tid att få tillgång till den. Istället för att få vård direkt när behovet uppstår så ställs människor istället ofta i en kö. Det är inte ett hållbart system. Det skapar lidande för individen och det kostar pengar för samhället. Det här måste vi förändra. Köerna måste kortas. Detta ­behöver vara sjukvårdspolitikens fokus. Incitament för att minska köerna behöver komma­ på plats. Personalpolitiken måste stärkas för att göra det attraktivare att jobba i vården. Resurserna till vården måste motsvara behovet.

Petter Söderblom (M) Kandidat till Regionfullmäktige

Läs mer om dessa ämnen

Insändare