Den kommunala skolan behöver en ledning som kan förklara de kommunala skolornas styrkor och marknadsföra dem, skriver insändarskribenten. FOTO: SANDRA NORDIN

Kommunen behöver anpassas till år 2018

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Signaturen ”Dags för revolution i Stadshuset” pekar på de många fall av mindre lyckade tjänstemannautnämningar som gjorts i kommunen. Och även om stadshusets folkvalda vill väl – så har de sannerligen haft en hel del ”otur” när de rekryterat tjänste­män. Det i sin tur leder också­ till att många blir kortvariga – efter några år, och utan att lämna några bestående spår, så försvinner de. Av det följer att ingen förbättring eller utveckling kan ske.

Min övertygelse är också att denna tröghet i systemet gjort en del av den kommunala ­organisation hamnat efter. Paradexemplet är väl BUK som administrerar den kommunala skolan. Organisationen utformades i en tid då kommunen hade monopol på skolverksamhet. BUK byggdes upp för att administrera det befintliga monopolet. I dag är det inte en sådan organisation kommunen behöver. Den kommunala skolan befinner sig i dag på en konkurrensutsatt marknad och behöver därför en ledning som är bra på att förklara den kommunala skolans styrkor och marknadsföra den. Den ­kompetensen finns inte inom BUK i dag.

I stället för att försöka förhindra privata skolors expansion genom att inte ge etableringstillstånd, borde stadshuset ge egna sina skolor chansen att bli så bra som de kan vara. Vi som jobbar i den kommunala ­skolan vet dess styrkor och konkurrensfördelar. Låt oss ­utnyttja dessa och ge de privata alternativen en match. Men för det behövs en ny organisation.

Ett tips till stadshusets folkvalda – fundera lite på organisationernas uppbyggnad och ställ er frågan – kan den här ­organisationen förverkliga vår vision av en bättre framtid? Om inte – gör om och gör rätt.

Fil dr. Johan Holm

Läs mer om dessa ämnen

Insändare