Krackelerande pensionssystem

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Pensioner I veckan offentliggjorde Annika Strandhäll (S) vilka förändringar av det allmänna pensionssystemet som kommer att ske framöver, stegvis med början redan nästa år.

Det är bara 20 år sedan pensionssystemet reformerades i grunden. 20 år kan tyckas vara en kort överlevnadstid för ett system som åtminstone borde klara uppemot 40 år. Det tidigare ATP-systemet må haft sina brister men det överlevde ändå i 40 år och reformerades på grund av att det saknade koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen samt medborgarnas beräknade ökande livslängd.

I ATP-systemet kunde en nybliven pensionär vid 65 års ålder förvänta sig en pension om 85% av sin förvärvslön. I dag är motsvarande 50%. Vårt nuvarande pensionssystem omfattar en dynamisk balanseringsmekanism som reglerar pensionerna utifrån Sveriges ekonomiska tillväxt, vilket våra nuvarande pensionärer känner väl till då ”bromsen”, som enligt socialförsäkringsutskottets betänkande 97/98 endast undantagsvis skulle träda i kraft, alltför ofta slagit till.

Nu införs även en dynamisk balanseringsmekanism som reglerar pensionerna utifrån medellivslängd.

Lever vi längre får vi jobba längre, alltså även efter den fasta 3-åriga ökningen av gränsen för att kunna ta ut allmän pension. Anledningen till höjningen av pensions­åldern i pensionssystemet sägs från ansvariga politiker vara den ökade medellivslängden, ingen annan grund framhålls.

Ur det perspektivet är det förvånande att medellivslängden sedan pensionerna senast reformerades, haft en svag ökning i Sverige.

I jämförelse med andra europeiska länder är det 37 länder som haft en större ökning av medellivslängden än svenskarna. Den svaga ökningen av medellivslängden under senaste 20 åren borde alltså redan finnas med i vårt nuvarande pensionssystem, eftersom en av grunderna då var att beakta den ökade medellivslängden.

Eller för att citera dåvarande socialförsäkringsministern Bo Könberg (FP); det här är ett ”pensionssystem så hållbart att det klarar sig till nästa istid”. Så var det med det!

Göran Hult

Läs mer om dessa ämnen

Insändare