L: Personlig assistans borde prioriteras

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vård Funktionshindrades möjligheter att leva ett drägligt liv blir allt svårare. Många förlorar, eller riskerar, att förlora den personliga assistansen, som gör det möjligt att leva ett liv i frihet. Statistik (riksdagens utredningstjänst) visar att 9,8 procent av landets användare av assistansersättning förlorat sin ersättning sedan 2015. Vad tror du att detta innebär för de utsatta barnen och de sönderstressade familjerna? Vid årsskiftet insåg regeringen de problem som fanns och ett åtgärdsprogram presenterades. Men faktum är att assistansersättningen fortsätter att minska. Då tillsätts en utredning som i bästa fall blir klar i höst och vars förslag kanske genomförs om två/tre år!

Ja, vad hjälper det nu? Några hänvisar till missbruk och så vidare men det är ju en polisiär fråga. Nja, nu när Sverige har stora överskott i finansen borde vi väl prioritera de människor/familjer som har en begränsad frihet och ge dem det stöd som de behöver för en dräglig vardag.

Bengt-Eric Sandström Liberalerna i Trosa

Läs mer om dessa ämnen

Insändare