Landstinget har ingen budget för Almedalen

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik Svar om kostnader för Almedalen (SN 10/7). Landstinget Sörmland hade i år, liksom de senaste åren, inget eget arrangemang i Alme­dalen. Vi har därför inte någon budget särskilt för deltagande på Almedalen. Däremot blir ett antal av våra duktiga medarbetare vanligtvis inbjudna att delta i seminarier och diskussioner av olika slag i egenskap av experter, sakkunniga eller för att berätta om hur vi arbetar med olika frågor i Sörmland. Kostnaden för detta står mestadels respektive verksamhet för ur sin egen ordinarie budget.

Maria Karlsson, kommunikationsdirektör, landstinget Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare