En förälder ryter ifrån kring den kommunala skolan i Nyköping.  FOTO: SANDRA NORDIN

Lekstugan kring skolan gör Nyköping mindre attraktivt

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Skola Med oro konstaterar jag att det är mindre än ett halvår kvar tills mitt barn börjar på Nyköpings högstadium. Obehöriga lärare, stor omsättning av personal, bristande ledning, otrygghet, bränder, ja listan som grundar min oro kan göras lång.

Jag har ställt mitt hopp till Enskildas öppning av ny skola, dit jag självklart ställt oss i kö, men bygg- och tekniknämnden beslutade att inte godkänna tänkt byggnad för skolverksamhet och idag kom beskedet från Enskilda om skolöppning först om ett år.

Barnens skolgång är det viktigaste och mest avgörande för deras framtid och om politiker och skolledning fortsätter med denna lekstuga är Nyköpings kommun inte längre attraktivt att bo i.

Den S-styrda kommunen borde istället för att motarbeta privata skolor fokusera på att göra den kommunala skolan så attraktiv att alla elever vill gå där! Jag följer med stort intresse SN:s fortsatta granskning av den kommunala skolan, nu är det dags att spela med öppna kort!

Orolig förälder

Läs mer om dessa ämnen

Insändare