C anser att placeringen av den tänkta LNG-terminalen är felaktig. Partiet undrar bland annat vad säkerhetsavståndet är till de fartyg som transporterar LNG. FOTO: KOJI SASAHARA

LNG-terminalens placering förnuftsvidrig

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sjötrafik Den styrande majoriteten i kommunen kämpar hårt tillsammans med Oxelösunds hamn AB att etablera en LNG-terminal i Oxelösunds hamn, så hårt att man som vanligt inte lyssnar på väljarna och struntar i miljön.

En LNG-terminal är nog ett måste för kuststaden om SSAB skall förverkliga sin plan med att bli fossilfritt, ett steg i rätt riktning. Men det som Centerpartiet i Oxelösund vänder sig emot är det tänkta läget. Placeringen av LNG-anläggningen vid hamnen mot gamla Oxelösund strider mot allt sunt förnuft, där den äventyrar både människors hälsa, säkerhet och miljö.

Gamla Oxelösund är kommunens äldsta bebyggelse med anor från rysshärjningarna och som anses vara ett kulturintresse. Att då placera en gasledning och en terminal i dess närhet visar på nonchalans mot de boende i gamla Oxelösund och att man inte lyssnar på innevånarna.

Hur har man tänkt på sommaren, farleden genom gamla Oxelösund är kanske den mest trafikerade för fritidsbåtar, brukar det inte vara ett säkerhetsavstånd vid lossning av gas från fartyg? Skall man då stänga av farleden?

Vad vi förstår skall det även gå tankbilstrafik till terminal­en för vidare transport till externa kunder, hur har de styrande tänkt här? Är det rimligt att det går fullastade gastankbilar genom centrala Oxelösund, med tanke på säkerheten och miljön, vad säger Miljöpartiet?

Är MP så intresserat av att vara allierat med S och V att man struntar i faror med miljö och säkerhet? Särskilt som vi i dag har en under­bemannad räddningstjänst i kommunen.

Tidigare i år så har kommunen tackat nej till det danska företaget Greena lassekompani A/S som ville etablera en mottagningsanläggning i fiskehamnen. Den skulle skapa 10–15 nya arbetstillfällen, men här visade kommunen inget intresse utan påstod att det skulle lukta och att de inte trodde på så många arbetstillfällen. Nej någon lukt skulle det inte bli eftersom det var tänkt att bli en frysanläggning. Att för övrigt prata om lukt när man redan har en anläggning för sopor och flis i hamnen som i dag avger en mindre angenäm doft, luktar dubbelmoral. Samtidigt som man vill låta farliga gastankbilar gå genom centrala Oxelösund!

Visserligen har man gjort en mindre detaljplaneändring från det första förslaget men fortfarande står det i strid med miljöbalkens 2 kapitlet Allmänna hänsynsregler.

Kanske är det dags att de styrande börjar lyssna på innevånarna och inte bara ser till makt och prestige?

Det är val den 9 september. Då avgör du vem som skall styra Oxelösund.

Joakim Öhman ordförande Centerpartiet Oxelösund Ann Abrahamsson vice ordförande Centerpartiet Oxelösund

Läs mer om dessa ämnen

Insändare