Mer hoppfulla nyheter!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Hopp Jag efterlyser mer hoppfulla nyheter från media!

Vi behöver nämligen även få ta del av en stadig och fortlöpande information om världens läkning och framsteg. Vilket alltid borde finnas som en vilsam hoppfull och glädjefylld trygg bas, bakom och emellan all information om det hemska och svåra som också händer.

Att belysa och visa på att kärlek och läkning i vår värld faktiskt också existerar är oerhört viktigt som motvikt till allt elände vi konstant matas med.

Vi behöver inte hjälp att sugas djupare ner i träsket av otrygghet, rädsla och hopplöshet. Vilket i sin tur skapar mer våld och elände...

Vi behöver däremot alla få hjälp att förstå och känna att det finns en pågående läkning, och att något vackert och kärleksfullt samtidigt sker i vår värld. Alla behöver vi hjälpa varandra att skapa gemenskap, tro och hopp om kärleksfull harmoni och läkning! Så till er alla som informerar oss om vad som händer i när och fjärran, var trendbrytare och hjälp till att visa på och skapa en mer hoppfull värld, med start här och nu!

Marie Karlsten

Läs mer om dessa ämnen

Insändare