Miljonerna som försvann igen

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik I min insändare i SN 29/5 efterlyste jag besked om vilka åtgärder som den röda majoriteten i Oxelösund tänker sätta in eftersom kommunens årsprognos är bara ett nollresultat. Budgeten är på 13 miljoner i överskott och ser alltså ut att ha försvunnit.

I sitt svar i SN 4/6 på min ­insändare håller Sandra Landin (MP) och Björn Johansson (MP) med om att det kan i och för sig vara en berättigad fråga varför den röda majoriteten inte vidtagit åtgärder med anledning av framför allt vård- och omsorgsnämndens underskottsprognos för 2018. Underligt då att Björn Johansson inte tog chansen att efterlysa åtgärder på sammanträdet som han var med på? Kanske för att Sandra Landin och Björn Johansson meddelar i insändaren att kommunstyrelsens ­arbetsutskott haft återkommande möten med vård- och omsorgsnämndens presidium och chefer. Underligt då att varken den röda majoriteten eller Björn Johansson upplyste om dessa möten och ev. resultat i kommunstyrelsens sammanträde. Då kunde ju hela kommunstyrelsen och allmänheten få veta om några åtgärder diskuterats. Däremot säger ju Catharina Fredriksson i (SN 8/5) att de inte ska gå in och göra några drastiska åtgärder. De har inte pratat om nedskärningar.

Sedan redogör Sandra Landin och Björn Johansson för mitt personliga yrkesliv. Kanske lite att skjuta vid sidan av frågan? Björn Johansson och hela den övriga kommunstyrelsen vet ju att jag inte längre har dessa arbetsuppgifter. Talet om att sitta på dubbla stolar får falla tillbaka på Sandra Landin och Björn Johansson som påstår detta utan saklig grund. Det är nya tjänstemän som följer upp och rapporterar men samma politiker som borde besluta om åtgärder. Entydiga roller!

Personal och invånare bör få klara besked innan valet i september.

Och glöm inte att – Oxelösund kan – så mycket bättre!

Valet är Ditt.

Göran Bernhardsson Oxelösund (KD)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare