Nedvärderar inte ridsporten

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik Gunilla – jag nedvärderar inte alls ridsporten som sådan. Vad jag ifrågasätter är ­politikernas generösa hantering av våra skattepengar! Har Nyköping råd med dessa ­gigantiska investeringar?

När det gäller nyttjandet av en eventuell anläggning så vet även Gunilla att till ridsportanläggning kommer i princip bara ”ridmänniskor”, till sångkören kommer bara ”sångmänniskor” osv – dvs ytterst få ej hästintresserade besöker en ridanläggning. Att få det till att det blir någon form av allmän mötesplats är att försöka förvirra läsarna.

Beträffande ekonomi och eventuella subventioner – en svår balansgång men det borde väl vara som så att har hästägaren inte råd att betala verkliga kostnaden så har hen inte möjlighet att ha en häst. Enligt tidigare artikel talas om en kostnad av 14 000 kr/månad (?). Ska nu en ridanläggning byggas bör väl i vart fall inte externa hästar subventioneras (av oss skattebetalare). Jag saknar information från kommunen hur ­formen för upplåtelsen skulle se ut. Skattebetalare och röstberättigad

Läs mer om dessa ämnen

Insändare