Nya sängar till vården är på gång

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Svar Till Lilla syster angående renoveringar i Rehabhuset på Nyköpings lasarett.

Tack för din fråga angående våra vårdavdelningar i Rehab-huset på Nyköpings lasarett. Först och främst måste jag säga att det känns bra att Viktoriaenheten, vår länsövergripande vårdavdelning för cancerpatienter har fått nya och bättre lokaler. Det blir ett lyft för alla cancerpatienter i Sörmland!

Vi håller successivt på att renovera våra vårdavdelningar. När det gäller utformningen, huruvida det går att bygga dusch på rummet och så vidare, så sätter avdelningens ­befintliga utseende gränser för vad som är möjligt att göra. När det gäller våra vårdavdelningar i Rehab-­huset på Nyköpings lasarett så har både den geriatriska avdelningen (gamla 7:an) och strokeavdelningen (gamla 3:an) renoverats under de ­senaste åren. Just nu håller den palliativa avdelningen på att renoveras.

Du skriver att sängbord och sängar har mycket varierande kvalitet. Det stämmer och så ska det inte vara. Därför fattade landstingsstyrelsen beslut i december förra året om att nya sängar och sängbord ska köpas in till samt­liga avdelningar.

Allt detta för att patienter och medarbetare ska ha en så bra vårdmiljö som möjligt.

Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande

Läs mer om dessa ämnen

Insändare