En väl fungerade primärvård är en mycket kostnadseffektiv vårdform som bygger på personliga möten. Något som man bör tänka på i debatten om ökad digitalisering, skriver insändarskribenterna. 

Nyansera debatten om ”digitalisering i primärvården”

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vården Det var med stort intresse vi tog del av artiklarna i SN om digitaliseringen i primärvården.

Där får man intrycket att det inte finns någon tvekan om att ökad digitalisering är något odelat positivt. Den bilden vill vi nyansera.

Vi har goda skäl att hävda att väl fungerande primärvård är en mycket kostnadseffektiv vårdform. Den effektiviteten bygger på den unika kombinationen av bred medicinsk kompetens, personliga, förtroliga möten, kontinuitet och helhetssyn.

Vi menar att det är dessa redskap man experimenterar med när man utan att reflektera närmare driver på mot ökade digitala möten.

Vi vill inte, och kan inte, bromsa utvecklingen, men vi vill införa den nya tekniken på ett sätt som gagnar, och inte och inte missgynnar de grupper som vi ska prioritera: de multisjuka, de gamla, de resurssvaga och de som har nedsatt autonomi.

Vi vill även se en utvärdering av redan påbörjade projekt (t.ex. ”lättakuter”) utifrån det perspektivet innan man inför det på bred front.

Låt oss leka med tanken att ledande politiker skulle höra talas om en ny modern teknik att operera bråck på kroppspulsådern men kärlkirurgerna tvekade om den var bra och ville utreda detta vidare. Skulle politikerna då driva på kärlkirurgerna att skynda på införandet av metoden innan utvärderingen var klar? Vi tror inte det.

Så varför då driva på i denna fråga om ”proffsen” vill skynda långsamt för att försäkra sig om att det inte får negativa effekter på de svagaste grupperna i samhället?

Rolf Bergström ordf. SFAM Sörmland Staffan Ahlkvist ordf. DLF Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare

Mest delat denna vecka