Skribenten ifrågasätter miljöarbetet i Oxelösunds kommun.  FOTO: PETER ALEXIS

Ohållbar utveckling i Oxelösunds kommun

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Miljö Det här är en kommentar på SN-artikeln ”Oxelösund tar rygg på FN...”. Det är beklämmande att det tagit 20 år för Oxelösunds kommun att ersätta sin miljöpolicy. Det är knappast framsynt som en del lokala politiker tycks tro. Vad har hänt i miljöfrågor ­under denna passivitet? Till exempel Kyotoprotokollet och Köpenhamnsöverenskommelsen där man vill nå en ­global uppvärmning på mindre än 2°C till år 2050.

De styrande politikerna i Oxelösunds kommun, med bland annat MP, hurrade nyligen SSAB:s framfart i SN och ignorerade totalt det faktum att samma företag bidrar mest av alla till den globala uppvärmningen. Oxelösunds kommun demonstrerar sin okunnighet i miljö och hållbarhetsfrågor.

I dag rullar elbussar i bland annat Eskilstuna. När kommer elbussar rulla i Oxelösund? Femöre naturreservats 10-årsjubileum firade kommunen genom att låta en föråldrad dieseltraktor, hellre än en elbuss, köra besökare ­varvid ett stort sotmoln ­bolmade vid avfärd. En effekt av en framsynt policy? En förebild enligt MP? Ett resultat av att kommunen redan gör mycket enligt miljöchefen?

KRS

Läs mer om dessa ämnen

Insändare