Johan Rocklind (S), kommunalråd i Gnesta, får en fråga från Vänsterpartiets representanter.  FOTO: JENS ALVIN

Öppet brev till Johan Rocklind från (V)

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Öppet brev till kommunalrådet Johan Rocklind (S) om utförsäljning av bostäder i Gnesta.

I Gnesta är trycket på bostäder stort. Nya bostadsområden planeras och det är inga svårigheter att få byggbolag att ta sig an projekten. Tyvärr blir ofta nya bostäder väldigt dyra. I många kommuner säljs delar av allmännyttans bostäder ut eller omvandlas till bostadsrätter. Vid utförsäljning är det vanligt att lägenheterna lyxrenoveras och därefter höjs hyrorna. Många hyresgäster har sedan inte råd att bo kvar.

Gnesta styrs av moderater och socialdemokrater tillsammans. Traditionellt brukar socialdemokrater värna om våra samhälleligt gemensamma resurser även om det förekommit att bostäder sålts ut även i socialdemokratiskt styrda kommuner.

På senaste kommunfullmäktige ställde vi följande fråga till kommunalrådet Johan Rocklind i form av en interpellation: Johan, du som socialdemokrat, ställer du dig bakom utförsäljning av lägenheter? Han hävdade då att han inte kan svara på frågor i fullmäktige som gäller socialdemokraternas politiska inställning i kommunala frågor eftersom han är där som KS-ordförande. Detta är i sig mycket märkligt då Johan Rocklind är vald som socialdemokrat. Men vi var välkomna att ställa dessa frågor utanför fullmäktige. Här kommer därför nu vår fråga:

Anser du, Johan Rocklind, att det är viktigt att Gnestahems bostäder även i fortsättningen ska finnas kvar i kommunalt ägande?

Lena Staaf (V) Anders Simme (V) Benny Åberg (V) Sven Vestblom (V) Åsa Tallberg (V)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare