Öppna TGOJ-banan för persontrafik, skriver insändarskribenten. Foto:

Politiker, öppna upp TGOJ-banan för persontrafik

INSÄNDARE

Varför är länets politiker så ointresserade av att skapa en bekväm förbindelse mellan Nyköping och Eskilstuna? Det undrar insändarskribenten Hans T.

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sörmlands kommuner och Region Södermanland satsar 3,5 Miljarder på nya bekvämare tåg. Dom kallas Mälartåg. Dom kommer att förbinda Sörmland med Stockholm och Västerås med Norrköping. Däremot finns inga planer på att låta tågen förbinda länets två största tätorter.

Då ställer man sig flera frågor:

Varför är länets politiker så ointresserade av att skapa en bekväm förbindelse mellan Nyköping och Eskilstuna?

Föregående år diskuterades en regionbildning med Örebro och Västmanland, som väckte medborgarnas motstånd i sydöstra Södermanland. Talar inte det för att det finns ett behov av att stärka förutsättningarna för ett bättre Sörmländskt samarbete?

Ska väg 53 vara det enda alternativet för att ta sig till Mälarsjukhuset från södra länsdelen?

Fakta är att förbindelserna mellan Eskilstuna och Nyköping i dag håller låg standard, trots Expressbuss. Investeringarna för en bättre kommunikation är begränsade, eftersom det nu både finns tåg och en räls på plats.

Jag uppmanar länets politiker att visa handlingskraft. Öppna TGOJ-banan för persontrafik!

Hans T

Läs mer om dessa ämnen

Insändare