”Region Sörmland”?

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Ser i SN att landstingsledningen envist försätter att utöka sitt revir att även omfatta delar av Stockholms län fram till slussarna!? Södermanlands län är inte det samma som Sörmland men det spelar egentligen ingen roll i sammanhanget.

Värre är att deras ambition att rationalisera/sammanfoga de olika verksamheterna. Det skulle man kunna ha gjort långt tidigare utan att strula till det med namnbyte. Jag undra hur mycket värdefull arbetstid och hur stora budgetmedel som har använts till detta projekt. För att inte tala om kostnader för bytet av alla trycksaker för att få ett gemensamt varumärke? Förmodligen ligger drivkraften någon annanstans inom den politiska församlingen med siktet inställt på en storegion och fler topposter.

Det vore mycket viktigare att ägna kraften åt att få en fungerande sjukvårdverksamhet där platsbristen och köerna är huvudingrediensen. Likaså skulle det inte skada heller att ta den egna administrativa delen under lupen och renodla administrationen, båda horisontalt och vertikalt. Se till att våra skattemedel blir optimalt utnyttjat för vård- och omsorgs bästa!

Avslutningsvis: varför kullkasta länsiden, Södermanlands län – med en fungerande länsstyrelse – som även borde vara huvudman för alla skattefinansierade enheter i länet?

Jag hoppas att sammanträdet 13/2 tar sitt förnuft till fånga och tänker till innan ytterligare ekonomiska medel ”försvinner”!

Tack för chansen att delge er vårdtagarens och skattebetalarens funderingar på detta tema innan valet.

85-plussaren

Läs mer om dessa ämnen

Insändare