Relevant eller inte att ge miljoner?

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Regionförbundet Är det relevant att direktören Cristine Dalbom får två miljoner när hon får lämna sitt arbete?

Fick hon två miljoner av förra landstinget när hon fick gå därifrån? Det kanske är en vedertagen summa när landstingspersonal får lämna? Gäller väl samtlig personal, eller?

Frågan är också vad det sitter för personer som anställt henne? Behövs det ingen kompetens hos personer som är landstingspolitiker? Ett måste är att man tar referenser på personal som man anställ­er.

Som jag skrivit tidigare och gett förslag till är att lägga ner hela landstinget med politiker och tillsätta personal som besitter kunskap att bedriva företagsverksamhet. Hur vård skall bedrivas tror jag att sjukvårdpersonal är mest lämpad att delge företagsledningen.

PS. Till nästa val tänk efter före. DS.

Svar: Media har den senaste tiden rapporterat om uppgörelsen ­mellan det nu nedlagda Regionförbundet och dess direktör.

Landstinget Sörmland, som ­sedan den 1 januari är Region Sörmland, har aldrig varit arbetsgivare för Regionförbundets ­direktör och är därmed inte ­ansvarig för innehållet i anställningsavtalet mellan Region­förbundet och dess direktör.

När landstinget, Regionförbundet och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, vid årsskiftet gick samman var syftet att stärka ­organisationen och göra den mer effektiv, bland annat genom att se över myndighetens styrande funktioner.

Personer i företagsledande ställning omfattas inte av reglerna om verksamhetsövergång, som finns i lagen om anställningsskydd. Det innebär att, exempelvis Regionförbundets direktör, inte är garanterad en tjänst i den nya ­organisationen.

Hans E C Larsson

Jan Grönlund, regiondirektör, region Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare