Ropen skalla arbete till alla!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Oron i vår omvärld tvingat många att fly och söka skydd här i Sverige. Oftast i sin mest produktiva ålder och bidrar genom sitt arbete till att skapa den skattekraft som behövs för att upprätthålla vår gemensamma välfärd. Många finner arbetstillfällen inom välfärdstjänster denna arbetsinsats är helt ovärderlig. Fler lever allt längre allt fler behöver avancerad vård sista åren i livet. Fler behövs i arbetslivet för att ekvationen skall gå ihop. Den Moderatstyrda alliansen attackerar återigen arbetsförmedlingen. Den offentliga Arbetsförmedlingen presterar absolut inte sämre än privata aktörer. Forskning visat att offentlig arbetsförmedling till och med presterar bättre än privata. Det finns alltså ingen anledning att sälja ut ytterligare en offentlig verksamhet för att dela ut skattepengar till privata aktörer. Fokus borde riktas mot att få samordning och samverkan mellan myndigheter. Ett helhetsgrepp på utbildningsväsendet och arbetsmarknadsutbildning behövs för att möta både dagens och morgondagens behov på arbetsmarknaden. Det handlar om att vi behöver ge fler möjligheter att utbilda sig till de yrken där det sakna ett stort antal yrkesutbildade. Undersköterskor, elektriker, bussförare, tekniker, lärare, lärare, sjuksköterskor, barnmorskor är några viktiga yrkesgrupper med skriande behov av rätt utbildad personal. Dessutom handlar det också om att se och motarbeta den diskriminering av rasifiering som finns på dagens arbetsmarknad där arbetssökande inte matchas med arbeten de är kvalificerade för. Eller att människor utan arbete trillar mellan stolarna och bollas mellan Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunens socialkontor. Den strikta tillämpningen av sjukförsäkringen och krympande rättigheter till sjukpenning som etablerades under regeringen Reinfeldt har förorsakat mycket lidande. Ett större engagemang för inkludering är nödvändigt, utökade möjligheter till utbildning och till arbete måste komma fler till godo.

Conny Jakobsson (V)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare