Kommunen ger sin bild av resultaten av Bo i Nyköpng. FOTO: SANDRA NORDIN

Så här ser vi på Bo i Nyköping

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Marknadsföring Som samordnare för Bo i Nyköping-kampanjen vill jag presentera ­fakta som jag hoppas att du som följt debatten vill läsa för att ­komplettera din bild.

Varje år ger kommunstyrelsen kommunikationsavdelningen i uppdrag att göra Bo i Nyköping. Budgeten är 3 miljoner kronor per år, det har varit samma budget i 12 år och den har aldrig överskridits. Alla bilder är tagna i Nyköping och alla modeller kommer härifrån.

Målet med kampanjen är att öka kännedomen om Nyköping som en tänkbar kommun att flytta till. Den ska bidra till ökad inflyttning utifrån det politiskt satta målet att Nyköping ska växa med 700 personer per år. Målet har nåtts de senaste åren.

Kampanjen riktar sig främst till Stockholm. År 2015 flyttade­ 631 personer till Nyköping från Stockholms län. 2016 var inflyttningen totalt 3 041 varav 647 kom från Stockholms län.

Under två veckor varje höst och vår visas kampanjen i Stockholms tunnelbana. ­Utöver det har vi annonser på Facebook, Instagram och ofta hemnet.se. Bilderna syns också på skyltar vid E4 och på Stockholm Skavsta flygplats.

Webbplatsen boinykoping.nu syns på alla bilder och är både avsändare och budskap. Den har totalt cirka 40 000 besök per år. Under kampanjerna ökar intresset, exempelvis våren 2017 ökade besöken från Stockholm med 140 procent.

För att mäta kännedomen gör Nyköpings kommun ­sedan 2004 regelbundet attityd­undersökningar i Stockholms län. De visar att allt fler upptäcker och kan tänka sig att flytta till Nyköping.

Efter varje kampanj mäter vi attityderna hos dem som åker tunnelbana. Jämfört med ett snitt där all annan reklam slås ihop ligger Bo i Nyköping högre i både observation och gillande.

Kan man verkligen locka inflyttare med reklam? Svaret är både ja och nej. Att flytta är ett stort beslut och många ­parametrar ska uppfyllas: jobb, ­bostad och eventuell pendling. Men att öka kunskapen och kännedomen om en kommun är nyckeln till att lyckas sticka ut i konkurrensen om inflyttare, arbetssökande, besökare och företag.

Anna Malm Kommunikationsavdelningen i Nyköpings kommun

Läs mer om dessa ämnen

Insändare