Så kommer Brandkärr att växa och utvecklas!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Poliltik Brandkärr är vår hemvist, vår hemmiljö. Vill man möta världen behöver man bara cykla ett varv runt Brandkärr. Tyvärr är det allt för få Nyköpingsbor som gör det. Vi behöver bli fler. Allt för ofta ser vi på området med en utomståendes glasögon. Vi måste se det inifrån, som en del av Nyköpings identitet. Det finns tre stora frågor som alltid diskuteras när området får tolkas av sina egna invånare: Rätten till arbete, strävan mot ett jämlikt och jämställt samhälle och förmågan till egen organisering. Därför har vi tre förslag för att göra Brandkärr starkare och tryggare. Rätten till arbete tas till vara genom projektet OFTA (omvandla försörjningsstöd till arbete), som kombinerar jobb och utbildning.

Jämställdhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i kvinnors och flickors rättigheter, därför måste vi aktivt motarbeta alla former av hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor. Föreningar ska också få möjlighet att visa sin förmåga att organisera sina medlemmar, genom att vi bygger ett allaktivitetshus i Fjärilens lokaler, när förskolan en gång flyttar.

Där är det självklart att kvinnor och flickor också ska ta plats. Detta är socialdemokraternas skarpa förslag för stadsdelen och så bygger vi ett starkare Brandkärr och ett tryggare Nyköping.

Karin Johansson (S) Sahro Hashi (S) kandidater till kommunfullmäktige

Läs mer om dessa ämnen

Insändare