Sandberg (C): ”Hittar inga miljöargument för snabbtågen”

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Miljö Linus Lakso och Anna Wåhlström, båda MP, hävdar i en insändare i SN att man åker miljövänligt med hög­hastighetståg. Det är tvärtom.

En bana för 320 km-tåg kräver helt eller delvis betongplatta. Cement är MYCKET energikrävande att framställa och det handlar om MYCKET stora volymer.

En 320km-bana måste gå extremt rakt vilket ger, förutom merkostnaden, större störningar i natur- och kulturmiljön.

En 320km-bana ökar slitaget på räls och tåg och energiåtgången blir MYCKET större (jag har sett siffran plus 50 procent jämfört med en 250km-bana). Samt högre buller.

Om vi skall minska bilåkandet så måste vi rikta in oss på den regionala trafiken. Men den kommer i andra hand om 320km-tågen prioriteras. Det går inte att ha så många tåg på banan när de kör olika fort!

320km-banor utesluter godstrafik. 250km-banor öppnar för godstrafik. Vilken miljövinst!

Jag hittar inget miljöargument för den högre hastigheten. Inte något som uppväger detta!

Torsten Sandberg (C) Oxelösund

Läs mer om dessa ämnen

Insändare