Thom Zetterström menar att SD:s mörka historia är en myt. SN:s politiska redaktör anser att SD:s ordförande på ett försåtligt sätt försöker tvätta partiets historia – med rötterna i nazismen – ren. FOTO: SANDRA NORDIN

SD-ordförande: SD:s mörka historia en myt

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Om Sverigedemokraterna har det skrivits mycket genom åren. Sällan av personer som haft en god insikt inifrån, utan ofta har det varit motståndarens privilegium att få skriva partiets historia. Efter att ha läst Anders Klarströms bok ”Prima Victoria, Sverigedemokraterna 1988-1995” (nära på den efterfrågade vitbok många efterfrågar) slås jag av flera saker. Bland annat det råa våld och rena mordförsök som mina partikollegor då fick utstå från våldsvänstern. Massmedias intresse låg tyvärr nästan uteslutande i att rapportera om våldet. Ett våld som nästan alltid skylldes på Sverigedemokraterna. Detta trots att det var vänsterextremister som placerade ut bomber längs den väg där Sverigedemokraterna fått demonstrationstillstånd. Endast tur och fummel hos våldsvänstern gjorde att dessa bomber ej utlöstes och dödade människor!

Det är många år sedan ­Anders Klarström lämnade ­offentligheten som partiledare­ för Sverigedemokraterna. Lögner och påhopp har sedan dess fortsatt och tyvärr delvis ­oemotsagt kunnat bidra till myten om Sverigedemokraternas ”hemska” och ”mörka” historia.

Anders Klarströms egna ord, ”När jag bestämde mig för att skriva en bok började jag med att gå ned i min källare och plocka upp några kartonger med tidningsartiklar och videofilmer, som jag inte tittat på under minst 20 års tid. När jag ser på de gulnade pressklippen kan jag snabbt konstatera att verkligheten var väldigt annorlunda mot vad massmedia och motståndare till SD påstått.”.

Jag som endast varit aktiv i snart 10 år inom SD kan tyvärr instämma i det samma. När jag blev aktiv vid 2009 så var det misskreditering och vantolkningar av budskapet från massmedia. En lättnad är att det har blivit bättre den senaste tiden.

Thom Zetterström (SD) ordförande Nyköping

KOMMENTAR: SD är sprunget ur nazismen

Sverigedemokraterna är ett parti sprunget ur nazismen, ur Nordiska rikspartiet, Bevara Sverige svenskt och Sverigepartiet. SD:s Thom Zetterström försöker i texten ovan på ett försåtligt sätt tvätta historien ren. Det borde han som folkvald och gruppledare för sitt parti hålla sig för god för.

Extremismen i Sverige bär på en historia av attacker, attentat och våldsamma konfrontationer, från såväl nazister som andra extremister. Antidemokrater har alltid nära till våldet och göder ideologiska fraser om strider och krig mot oliktänkande, som då och då övergår i regelrätt våld och övergrepp. Att våldet ibland drabbade också SD friskriver inte partiet från sin historia, från skinnskallarna, rasismen och de övertygade nazister som följde med in när SD formades.

Journalisten Anna-Lena Lodenius har i Ordfront Magasin (9/1) gått igenom flera av de självbiografier som skrivits av tidigare framträdande personer inom SD, däribland den ovan nämnde Klarström. Hon noterar att han i boken förärar partiföreträdare med bakgrund inom nazismen med förlåtande eller nedtonade omdömen. Det blir alltså inte ett öppenhjärtigt försök till ursäkt eller avbön, utan snarast undanflykt.

SD:s historia kan kallas både för mörk och hemsk, men det är värdeladdade utsagor som går att hålla med om eller tycka tvärtom. De nazistiska rötterna, däremot, är ett faktum, inte en myt. Dessa kan inte suddas ut.

Olof Jonmyren

politisk redaktör, SN

Läs mer om dessa ämnen

Insändare