Sverige behöver ett minskat dränage av skattefusk och vinstjakt

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik Den 29/7 publicerade MUF en artikel i SN med rubriken “Sverige behöver ett minskat dränage av skattepengar”. Vi delar den problemformuleringen. SSU Sörmland nåddes i några sekunder av förhoppningen att polletten kanske äntligen hade trillat ner för MUF – att de också hade erkänt bekymret med det skattefusk som kostar den svenska staten 46 miljarder kronor årligen. Möjligen att de insett att skattepengar inte är ämnade för privata aktörers fickor. Till vår stora besvikelse insåg vi att så inte var fallet.

MUF:s privatiseringshets fortsätter att missgynna icke-privilegierade grupper vilket riksrevisionen markerar. I en undersökning som riksrevisionen presenterade år 2014 talar titeln sitt tydliga språk “Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti”. Ojämlikhetens klyftor i den svenska skolan vidgas för varje OECD-undersökning som redogörs. Argumentation om valfrihet tycks gång på gång förutsätta en verklighet där det är gynnsamt för alla att kunna välja. Vilka tjänar på denna konkurrens och de valmöjligheter som MUF ofta hänvisar till?

Stora delar av M:s egen väljarkår, närmare bestämt sex av tio moderata väljare, håller med om att vinsterna inte ska vara drivande i välfärden. Utan att försvara regeringens hantering av känslig information, har det de senaste veckorna även påtagligt påvisats att privata aktörer snarare stjälper verksamheter genom sin besatthet av egen vinning, privatisering och därtill outsourcing.

Naturligtvis kan, som det beskrivs i betänkandet, offentliga verksamheter gå back, inte sällan på grund av framtvingade nedskärningar i personal och därav kvalité som MUF passande nog inte lyfter i sin artikel liksom anledningen att privata aktörer plockar ut miljontals kronor i aktievinster. Återigen ges inte en helhetsbild av privatiseringarnas efterdyningar. Ökade klyftor ska inte vara något att sträva efter och står i direkt kontrast till den svenska modellens principer.

Att dessutom kvalitén blir lidande på grund av privata aktörers avsaknad av likvärdiga lagkrav kring offentlig insyn, redovisningar eller granskning, är ett perspektiv som inte heller bör förglömmas. Våra gemensamma skattemedel ska användas till en fungerande välfärd för alla, oavsett om du hade haft råd att välja eller inte. Vi behöver ett minskat dränage av skattefusk och vinstjakt i välfärden.

Jonathan Brash kampanjledare SSU Sörmland Josefine Helleday ordförande SSU Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka