Sverige, ett söndrat land

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Skolan Utbildningsradions program “Skolministeriet” gör intervjuer om Nyköpingsmodellen där fokus läggs på en likvärdig skola med blandade elevgrupper. Det fria skolvalet har slagit hål på modellen och drömmen om en likvärdig skola i demokratisk ordning där barn inte sorteras efter bakgrund och ursprung. Det rådde politisk enighet om beslutet att införa Nyköpingsmodellen i Nyköpings kommun, nu pratas det om “experiment” från moderaterna och “integrationsprojekt” från Runds, rektorn för Enskildas nya grundskola.

Hur kan drömmen om en rättvis och likvärdig skola för samtliga elever beskrivas i dessa termer? Dessa uttalanden står för djup okunskap både vad Nyköpings högstadium är och vad skolans demokratiska uppdrag faktiskt handlar om. Nej, det fria skolvalet är ett experiment där den fria marknadsetableringen sorterar våra elever efter ursprung och klass. Är vi tillbaka i en tid då klass och ursprung styr utbildning och vidare studier?

Vi hade tidigare en av världens bästa skolor i Sverige. Nu får de kommunala skolorna ta ansvaret för samtliga elever medan de fria aktörerna åker gräddfil. Förslag talar om att “utsatta” skolor ska få mer ­karriärtjänster och resurser, kanske dessa pengar ska tas från de vinster som de fria aktörerna gör?

Det fria skolvalet kostar nämligen, då de kommunala skolorna ska ta hand om alla nyanlända och elever i behov av stöd. Runds vill ha en skola för alla. Han vill ha integration. Han säger att han inte gör skillnad på elever och gör vad han kan. Ändå visar det sig gång på gång att detta inte stämmer. Man skyller på kösystemet, kanske behövs en kvotering för nyanlända till exempel? Titta på hur informationen verkligen går till? Någonting är väldigt fel och en diskussion om detta i Nyköping borde vara på sin plats.

Ansvaret måste ligga på samtliga skolor att göra jobbet och självklart har de verksamma i skolan fokus på kunskap, integration ingår. Media har ett stort ansvar, för belysning och rättvisa för samtliga skolor. Sverige 2019, “ett söndrat land”.

Annelie Danling Brash Förstelärare för nyanlända och lärande /samordnare på Nyköpings Högstadium

Läs mer om dessa ämnen

Insändare