Ta makten över din framtid

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Jämställdhet Mod att ta för sig, och mod att stötta någon annan som gör det… Jämställdhet bygger inte bara på politik – det handlar lika mycket om att gräva ner jante, backa varandra och ta makten över sina möjligheter.

1919 beslutade riksdagen om lika rösträtt för kvinnor och män. 2006 beslutade riksdagen att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det kan tyckas självklart, och är det också, men kan för den skull inte tas för given. Precis som andra frihetsfrågor måste­ jämställdhet värnas och vinnas kontinuerligt. Det visar ­exempelvis #metoo och den ökning av hedersförtryck vi ser idag. Nya tider för med sig nya ­utmaningar.

Ett politiskt arbete och ansvarstagande är viktigt för att samhällets strukturer och lagar ska ge alla – kvinnor som män – lika möjlighet att lyckas. Men det krävs något mer, något som inte politiken kan skapa. Det krävs samarbete och mod. Av de människor som tillsammans bygger ett land och formar ett samhälle – av oss alla.

Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra sa Madelaine Albright, fd utrikesminister i USA. Men många har valt att vända på uttrycket: det finns en särskild plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra.

Det gör också vi – för vi tror på kraften i samarbete, i att stötta och i att stärka. Vi tror på mer ryggdunk och mindre jante. På att uppmuntra kvinnor som tar för sig och vågar kliva fram. På att ”duktiga flickor” är en komplimang och att ”tjejigt” är en positiv beskrivning. På att feminint och maskulint inte är två motparter utan komplement till ­var­andra.

Sverige är ett möjligheternas land, mycket kan fortfarande bli bättre, men du som individ har makten att forma din framtid. Använd den makten. Välj din skola, stärk dig med kunskap, greppa läget och se till att sätta dig på förarplatsen när du startar den resa som ska bli din.

Det finns en särskild plats i vardagen, i världen – din plats. Äg den.

Anna af Sillén (M) Martina Hallström (C) Sofia Remnert (L) Marita Göransson (KD)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare