Vilket är miljöargumentet för en höghastighetsbana där tågen kan köra i 320 km/tim, frågar sig insändarskribenten och menar att det inte finns några sådana.

Tågen och miljön

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Trafik Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet, hävdade i lördagsintervjun nyligen att en höghastighetsbana (= 320 km/tim) är bra för miljön. Hur kan MP (och en del andra) hävda att en 320-bana är bättre för miljön än en 250-bana? Svårt att förstå!

En bana för 320-tåg kräver helt eller delvis betongplatta.­ Cement är mycket energi­krävande att framställa och det handlar om mycket stora volymer. En bana för 250-tåg kan läggas på makadam. En 320-bana måste gå extremt rakt ­vilket ger, förutom merkostnaden, större störningar i natur- och kulturmiljön. En 320-bana ökar slitaget på räls och tåg och energiåtgången blir mycket större (jag har sett siffran plus 50 % jämfört med en 250-bana). Samt högre buller.

Det är den regionala trafiken som ökat kraftigt i Sverige, inte trafiken med fjärrtåg. Om vi skall minska bilåkandet så måste vi rikta in oss på den regionala trafiken. Men den kommer i andra hand om 320-tågen prioriteras. Det går inte att ha så många tåg på banan när de kör olika fort!

Så var det detta med flyget. Flyget kan tids- och komfortmässigt inte längre konkurrera med tåget även med hastigheten 250 km/tim. (ca 2 tim. 50 min till Malmö, 2 tim. 18 min till Göteborg). Gränsen lär anses ligga vid 3 timmar. Däremot ökar med stor sannolikhet skillnaden i pris mellan flyg- och tågbiljetter. Det är redan nu billigare med flyg om man bokar i tid. Det lär inte bli billigare att resa med tåg på de nya banorna, särskilt inte med 320-tåg! Det finns en uppenbar risk att flyget, tvärtom vad Mp tror, gynnas.

320-banan utesluter godstrafik. En 250-bana öppnar för godstrafik. Vilken miljövinst!

Jag hittar inget miljöargument för en 320-bana. Inte som uppväger detta!

Torsten Sandberg

Läs mer om dessa ämnen

Insändare