Träden ska bevaras – så långt som möjligt

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik Svar till insändaren ”100-åriga ädelträd eller torra ölandstok?” Hej Gillis ­Andersson och Mona Malm! Tack för ert engagemang i den viktiga frågan om hur vi bäst ska bevara träden i området för Nyköpings resecentrum.

I detaljplaneförslaget är vi tydliga­ med att karaktären av villakvarter ska bevaras i lasarettsområdet och att de äldre träden­ i området ska bevaras så långt som möjligt. De träd som kan bevaras kommer att skyddas under byggtiden.

Vi är också tydliga med att Nyköpings resecentrum ska vara en grön och lummig plats – något som många Nyköpingsbor önskar.

Enligt detaljplaneförslaget ska det anläggas en park inom området med nya träd och öppna dagvattenlösningar. Inga val av träd eller växtsorter är gjorda i dagsläget.

Men, att ersätta dagens träd med Ölandstok är inget som vi har planerat. Inte för att vi har något emot just Ölandstok, men det är troligtvis inte den typen av växt som blir aktuell.

I höstens arbete med Nyköpings resecentrum kommer vi att presentera ett detaljplaneförslag som är ändrat utifrån bland annat de synpunkter som kom in tidigare i år.

Då visar vi på ett mer detaljerat sätt hur området är tänkt att fungera och se ut.

Hälsningar

Johan Palmqvist projektledare Nyköpings resecentrum, Nyköpings kommun Sara Rangensjö Planarkitekt, Nyköpings kommun

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka