Vad vill kommunerna ge sina medborgare i regionfrågan?

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Låt Sörmlands län gå i graven, landskapet Sörmland finns ju kvar om Sörmland är så viktigt.

Borde inte frågan vara VAD som är bäst för den enskilde medborgaren och verksamheterna i respektive kommun. Jag kan inte annat än se att de villkoren kommer i andra hand och lokala politikers intressen i första hand, läs framför allt från Nyköping och Eskilstuna. I Gnesta och Trosa är det nog tämligen ointressant ur utvecklingssynpunkt att ha någon av dessa kommuner (N och E) som regionhuvudstad. För Nyköping så kanske det till och med skulle vara en fördel att inte vara regionhuvudstad utan ingå i Stockholmsregionens infrastruktur genom Skavsta och ostlänken, om kommunpolitikerna överväger alla aspekter kanske de säger nej till en Sörmlandsregion

För Gnesta och Trosa är Storstockholm deras arbetsmarknad, många lokala företag är inriktade på ett kundunderlag i stockholmsregionen, många utbildar sig i ett otal utbildningsställen. Dessa förutsättningar kan inte vare sig Nyköping eller Eskilstuna erbjuda eller ens leva upp till. Snarare kan de i den förkrympta storhetsbilden av sig själv vara bromsande och undertryckande av nödvändig utveckling. I vart fall så är det vad som går läsa ut av striden om vart styret ska vara.

Ur sjukvårdssynpunkt kanske en överflyttning till stockholmsregionen ger en positiv inverkan i östra Sörmland, i vart fall skulle det förändra förutsättningarna för den enskilde i Gnesta och Trosa, kanske också för Nyköpingborna. Nyköpings kommuns politiker bör ju ställa fråga till sig och inte sina partikamrater i landstinget för då är det nog ganska givet vad svaret blir

Visst blir det färre politiker och tjänstemän i regionfullmäktige från Sörmland om länet spricker och östra Sörmland går upp i stockholmsregionen, men är det av ondo för den enskilde.

Christer Westling

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka