Värnar verkligen kommunen allmänningen vid Perioden?

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Byggnationer Läser i SN (8/2) en artikel om nybyggnation intill ån, och där kommunen sägs ställa krav på att naturreservatet inte får komma till skada och att områdets träd ska bevaras. Gick i går med hunden vid detta område och blev både bestört och oerhört ledsen över den syn som mig mötte. Träd har visst skövlats och kommit till skada i reservatets utkanter!

Det finns anslag uppsatta om trädfällning i syfte att underlätta för de planerade bostäderna, att högstubbar kommer att lämnas för småkrypen skull och vissa träd kapas för att skötas som hamlade träd. Men vad jag kan se är flera av träden så pass skadade att de snarare kommer att dö än att kunna hamlas!

Jag är både förfärad, arg och ledsen över att naturen alltid får ge vika för marknadskrafterna! Om nu träden utgör ett hinder för byggande eller kan komma att utgöra en fara som fallande träd i framtiden, så varför tillåta byggnation så nära reservatet?

Om reservatet verkligen har skyddsstatus så anpassa exploateringen efter den! Lämna en skyddszon mellan reservat och bostäder, i stället för att låta girigheten styra hos byggbolagen som vill klämma in maximalt antal bostäder för maximal försäljningsvinst.

När väl bostäderna är på plats kommer det inte dröja länge förrän krav kommer på fler trädfällningar, för att de skymmer solen eller utsikten för de boende, när tomten hamnar precis i kant med reservatet. Hur tänker kommunen som fattar dessa beslut? Hur kan kommunekologerna gå med på att naturområdena och träden inte har högre status än så?

När Perioden byggdes om till privata bostäder så rök flera träd på allmän parkmark, bland annat en jättefin, stor gammal pil som stått där i evigheter. Vi var många som sörjde den förlusten. Hur kan det komma sig att byggbolaget inte behövde ersätta de träd och naturmark de skövlat på kommunal mark? Istället växer där bara ogräs nu. Varför är kommunen så flat gentemot byggbolagen? Värna oss som redan bor här, inte bara locka nya penningstarka inflyttare. Värna allmänningen!

Tanja Lokamo

Läs mer om dessa ämnen

Insändare