Vi arrenderar ingen liten plätt!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Arrende I SN har tidigare debatterats hur stora arrendetomterna är i Oxelösund. Kommunstyrelsen uttalade i januari 2015, i samband med att man tog ett beslut om Attefallhus: ”Generellt sett arrenderar arrendatorn platsen för huvudbyggnaden”. Någon rättslig utredning gjordes inte, utan man litade bara på en tjänstemans yttrande. Detta trots frågans stora, närmast expropriationsrättsliga vikt.

Vi har sedan dess kämpat emot detta egendomliga uttalande. I november förra året drog vi igång en diskussionsrunda med tjänstemännen när de ville prata arrendeavgifter.­ Vi sa att först måste vi veta vad vi pratar om, alltså komma överens om vad vi arrenderar. Vi fick också arrendenämnden med oss på den tågordningen. Efter långa och ovanligt hårda och besvärliga diskussioner, lyckades vi ett halvår senare efter mycket arbete och till dryga advokatkostnader förmå tjänstemännen att förstå att tomtkartor, rättsfall och lagstiftning faktiskt övertrumfar ett uttalande från en kommunstyrelse och även deras egen tolkning av avtalen. Vi arrenderar alltså normala tomter, inte någon liten plätt. Men det satt otroligt långt inne.

Tjänstemännen ska nu ha informerat kommunstyrelsen om att vi är överens och, som de senare kom på, att kommunstyrelsen dessutom gjorde fel som yttrade sig i en förvaltningsfråga.

Gunnar Rabe Sommarstugeföreningen

Läs mer om dessa ämnen

Insändare