Vi behöver politiker som tar arbetsmiljön på allvar

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Arbetsmiljö Fyra av tio medlemmar i IF Metall har varit rädda att de ska skada sig på jobbet det senaste året. Det visar en ny Novus-undersökning.

Industriarbetarna drar slutsatser av hur verkligheten ­faktiskt ser ut.

I yrkesgruppen gjutare, svetsare och plåtslagare med flera har över 35 procent haft besvär som orsakats av arbetet under de senaste 12 månaderna, visar Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär 2016. Även de stressrelaterade sjukdomarna ökar.

Alliansregeringen skar ned resurserna till Arbetsmiljöverket och lade ner det världsledande Arbetslivsinstitutet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu ökat antalet arbets­miljöinspektörer och startat en ny myndighet för kunskap om arbetsmiljö. Det är steg i rätt riktning, men det ­räcker inte.

Vi vill se kraftfulla satsningar på de regionala skyddsombuden. De spelar stor roll för ­säkerheten på mindre ­arbetsplatser som saknar egna skyddsombud.

Samtidigt behövs större ­resurser till polis och åklagare att utreda arbetsmiljöbrott. När arbetsplatsolyckor inträffar måste rättsprocessen bli bättre och snabbare. Det ska kosta om man slarvar med säker­heten.

Linda Forså Arbetsmiljöansvarig IF Metall Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare