Vi kan påskynda vår anpassning till främmande kulturer

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Integration Integrationen i Sverige går fortare än man tror, vilket är glädjande. Vi ser fler och fler nyanlända inom partipolitiken, i Sveriges Riksdag och i domstolsväsendet. Främmande kulturer får alltmera utrymme och det är ju positivt att de s k ”snabbspåren” ger tydliga resultat på denna nivå. Det kan handla om anpassning och förståelse till Sharialagar och beröringsförbud mellan kvinnor och män. Vi ser också goda resultat med snabbspåren till utbildning, arbetsmarknad, bostäder,sjukvård m fl.

Svenska Kyrkan visar också en överraskande, men glädjande, anpassning till nya kultur då man välkomnar böneutrop samt undviker att bjuda in religiöst intresserade nyanlända till Kyrkan. Det vore ju annars kränkande. Nästa steg kanske blir att upplåta folktomma kyrkor till muslimska församlingar, vilka lider skriande brist på bönelokaler?

Vi kan, genom ökad invandring, påskynda vår anpassning till främmande kulturer. Låt oss försöka.

GOg

Läs mer om dessa ämnen

Insändare