Skriv insändare - under pseudonym

Här kan du tycka till under pseudonym i Södermanlands Nyheter! Varje dag ger tidningen stort utrymme åt Debatt på sidan 3.
Skriv gärna kort - då kommer ditt bidrag lättare med.
Du som skriver under pseudonym måste skriva en kortare text. Även om du skriver under pseudonym måste redaktionen alltid få veta vem du är och hur vi kan nå dig. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insändarna.

________________________________________________________________

OBS! Vi rekommenderar att du skriver din text i en ordbehandlare (till exempel Word) och sedan klistrar in texten i formuläret nedan. Detta för att undvika att din text försvinner i händelse av problem med internetförbindelsen.