Debatt: ”Nyköpings allians förminskar och misstänkliggör”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

2017 är ett år för politisk positionering. Nu gäller det att visa väljarna vilka politiker som har gjort sig förtjänta av deras förtroende att styra Nyköping efter valet i september 2018. Det är en grannlaga uppgift att hantera nästan 3 000 000 000 miljoner (3 miljarder) kronor i kommunbudget på ett ­ansvarsfullt sätt.

De borgerliga partierna vill ta över makten efter nästa val. Det är en självklar och viktig ambition. Vad som gör mig förundrad är deras företrädares sätt att tro sig skapa förtroende för kompetensen att styra­ ­kommunens verksamhet, att hantera de 3 miljarderna skattekronor på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt för kommunmedborgarna.

Det är nödvändigt att titta i backspegeln för att se de möjliga stegen in i framtiden: vad kan vi förvänta oss vid ett eventuellt maktskifte?

Tyvärr är populism ledordet för de borgerliga partierna. Strategin borde vara den motsatta: seriösa alternativ, kunskapsmarkeringar och visad förmåga att stå för sina uppfattningar även när det blåser motvind. Men icke.

Jag påstår inte att de vill vara okunniga, men faktum är att de ständigt anser sig vara oinformerade (att de rödgröna inte informerat dem) och gör upprepade utspel (inte minst i SN) i medvetna halvsanningar. ­Agerandet är en kalkylerad strategi för att framställa makthavarna, de rödgröna, som inkompetenta: man misstänkliggör och förminskar motståndaren.

Sanningen är att de borgerliga har tillgång till all information som finns i stadshuset.­ Alla verksamhetsansvariga tjänstemän står till deras förfogande. Att snobba med ­rollen som spelat förfördelad kallas med gängse politisk terminologi populism. Den återkommande borgerliga karusellen kring besluten om Åkroken är ett övertydligt exempel på att förneka fakta och fly från eget ansvar.

Jag tog fram kommunstyrelsens protokoll från 2005 och framåt i ärendet Åkroken. 2006 tog de borgerliga över stadshuset under ledning av Jan Carle (M), och behöll makten till slutet av 2010. Under dessa år fattade den borgerliga majoriteten en rad beslut som styr Åkrokens framtid. Kostnaderna för Åkroken har totalt blivit 45 miljoner varav den största delen härrör från beslut fattade av en borgerlig majoritet. 2010 antog den borgerligt ledda bygg och tekniknämnden detaljplanen för garagebygget. Jan Carle (M) markerar då och då i SN att anständigheten kräver att de borgerliga partierna står fast vid beslut de har fattat och tar ansvar för dem.

Det informella kontrakt som varje förtroendevald politiker signerar med sig själv är att erbjuda ett genomtänkt och attraktivt alternativ till samhällsförändring. Utan det kontraktet blir de politiska löftena och det egna agerandet bara självförtjusta gester utan substans.

Varför tar inte de borgerliga partierna chansen och tränar sig i ledarrollerna så att de kan axla mantlarna när segern kommer? Att träna sig att ta ansvar även när det svider. Att ta ansvar och visa kompetens helt enkelt!

Ulf-Göran Widqvist

(S), författare och småföretagare

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaCenterpartietKristdemokraternaLiberalernaModeraternaPolitikKommunalpolitik
Relaterat