Debattkrönika: ”Att ställa krav är ett sätt att visa förtroende”

Krönika
annons

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I bland kan man tycka att vi människor ställer för stora krav på varandra. Och att det kan upplevas som stressigt för många av oss. Å andra sidan kan man undra vad vi sänder för budskap till dem som vi inte kräver något alls av? Jag menar att man i en kravlös relation signalerar bristande förtroende.

När jag säger till en vän eller kollega eller släkting eller elev att jag inte har några krav på honom/henne så säger jag samtidigt att ”jag tror inte att du kan”.

Du behöver inte komma i tid, du behöver inte bli färdig, det behöver inte bli bra. Vi är nöjda i alla fall! Dina insatser kräver inget speciellt – du är lätt att ersätta! Men erfarenheten säger oss att den individ man inte kräver något av sakta men säkert ”krymper” och präglas av en negativ självbild.

Vill vi hjälpa en människa att växa, mogna och utvecklas gör vi det bäst genom att ställa krav. Genom att vara tydliga med att vi har förväntningar därför att vi ser en potential hos individen. Konsten för oss som föräldrar, lärare eller chefer är att ställa rätt krav och rimliga krav.

Det är viktigt att individen uppfattar uppställda krav som möjliga att nå. Och det är givetvis viktigt att kraven känns relevanta för individen.

För lågt ställda krav stimulerar inte individen till fokusering och engagemang. Målet är så lågt satt att det antagligen fixar sig utan ansträngning.

För högt ställda krav, som av individen uppfattas som omöjliga att nå, leder inte heller till fokusering och engagemang. Målet upplevs ju som ouppnåeligt!

Så hur ska man hitta lämplig målhöjd? Ett bra tips som jag fick av en psykolog som jag samarbetade med lyder: Målet ska vara lagom plus ett. ”Lagom” - ett uttryck som vi svenskar gillar behöver man alltså öka lite – plus ett – för att utmaningen ska kännas lockande och uppnåelig.

För den växande generationen – barn och ungdomar – är det viktigt att de känner förtroendet från föräldrar och lärare manifesterad i rimliga krav.

En människa kan mycket mera än hon själv tror och genom att ställa krav visar vi att vi tror på hennes kapacitet. Det är en viktig del i rollen som coach vi har som föräldrar, lärare och chefer att formulera rimliga krav på individer omkring oss. Och en viktig del i processen är det salutogena förhållningssättet: att uppmuntra och bekräfta goda insatser.

Tommy Jansson

utvecklingskonsult, Stigtomta

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

SamhälleDebattKrönikaPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka