Debattkrönika: ”Den hårda, varma sommaren påverkar oss ännu”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vid flera tillfällen har jag mötts av frågan, hur min sommar varit? I vanliga fall skulle jag ha svarat, att den varit bra. I år har jag dock inte kunnat svara så, i stället har jag berättat att jag har blandade känslor för sommaren 2018. Till saken hör att jag tycker mycket om ljus och värme, men den här gången blev det för mycket av ”det goda”.

Redan i mitten av juni, nåddes jag av de första rapporterna, om särskilda insatser och beslut med anledning av värme och torka. På länsstyrelsens webbsida lades information ut, om vattenbrist och de regler som gäller vid bevattning och uttag av vatten från sjöar. Samtidigt fattades beslut om dispens, för lantbrukare, gällande skörd av ekologiska fokusarealer och trädor. Vad vi inte visste då, var att detta bara var början, det skulle komma att krävas många fler insatser. När jag själv gick på semester, den tredje veckan i juli, hade det i stora delar av länet, inte regnat på flera veckor. Tillväxten på åkrar och ängar var dålig. På länsstyrelsen togs därför ytterligare initiativ. Den gången handlade det om inrättande av en digital betesförmedling, för att möta bristen på foder till betande djur.

Strax därefter kom larmrapporter, om omfattande bränder i norra Sverige. För länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg innebar detta stora påfrestningar. Där precis som här, var det semestertider med decimerade personalskaror. Vi i övriga län, tillfrågades om vi kunde bistå dem med personalresurser. Från länsstyrelsen i Södermanland ställde sig ett antal personer positiva till det. De som reste iväg var kunniga inom områden som, kris- och beredskap, kommunikation och brand hantering. Vid samma tid hölls dagliga kris- och beredskapsmöten på Länsstyrelsen i Södermanland. Tryggt att veta är, att vi länsstyrelser som faktiskt är 21 till antalet, har möjlighet att stödja varandra, om och när en kris inträffar.

I början av augusti kallades jag och landshövdingekollegorna i landet till ett möte på näringsdepartementet, för att rapportera om hur jord- och skogsbruk drabbats. De bilder som förmedlades, var i stort sett desamma, torrt, varmt, brist på foder till djur, minskade skördar och skador på skog- och skogsplantor, löd rapporterna.

Vid varje kris fattas beslut om stöd som ska mildra situationen för de drabbade, så även denna gång vilket är bra förstås. Vi får dock inte vilseledas att tro att det är över i och med detta. Sommarens torka kommer att påverka många under lång tid framöver. Jag tänker förstås på skogsägarna i de områden som drabbades av bränder, men jag tänker även på lantbruksföretagare och andra i vårt län. Skördarna blev dåliga och foderbrist är ett faktum, för dem är det långt ifrån över.

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergJordbrukKrönikaSkogsbruktorka
Relaterat