Debattkrönika: "Det behövs fler byggkranar och fler flyttkedjor"

Krönika
annons

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Under våren har jag rest runt och besökt länets kommuner. På väldigt många platser har jag mött byggkranar. Med glädje kan jag konstatera att det byggs som aldrig förr och att byggtakten ökat rejält. Under förra året påbörjades byggandet av hela 1291 bostäder i vårt län. Samtidigt fortsätter befolkningen att öka och 2016 slog vi åter nya rekord, då blev vi nämligen 4400 fler än året före.

Det byggs mycket, men behöver byggas ännu mer. Glappet mellan befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet fortsätter nämligen att öka. I början av 2000-talet uppgav endast två av nio kommuner i länet att de hade bostadsbrist. Relationen mellan befolkningsökningen och byggandet var då, cirka två personer per nybyggd bostad. I dag är det bostadsbrist i alla kommuner och på varje nyproducerad bostad går det ca sex personer. Med tanke på dagens situation, känns det närmast overkligt att det, så sent som under 1990-, och 2000-talet revs bostäder vårt län.

Vilka är då skälen till att det inte byggs mer och vilka saknar bostad?

Frågar man kommunerna uppger de att det handlar om, höga produktionskostnader och svårigheter för såväl privatpersoner som byggherrar att få lån. Några menar att det råder brist på detaljplaner på attraktiv mark, andra talar om bristen på arbetskraft. I två av länets kommuner anser man dock att det inte finns några begränsningar för bostadsbyggandet i dag.

Grupper som ungdomar och nyanlända är särskilt utsatta. I alla länets kommuner råder, sedan flera år tillbaka, brist på bostäder som efterfrågas av unga människor. Följden blir att många tvingas bo kvar hemma. I landet som helhet saknas ungdomsbostäder i så många som 250 av 290 kommuner. Nyanlända är ytterligare en grupp som har det extra svårt att få en egen bostad. Samtidigt är nyanlända en viktig resurs och en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt, särskilt i vårt län.

Bostadsfrågorna har kommit att placera sig högt på agendan de senaste åren, i landet som helhet och i vårt län. Det finns ett uppdämt behov av bostäder, men de bostäder som byggs passar inte för alla. Många av dem som är i skriande behov av en bostad vill och kan inte bo i en nyproducerad lägenhet. Det befintliga bostadsbeståndet måste därför användas annorlunda än i dag. Vi måste därför få fart på flyttkedjorna.

Varje år i juni presenterar vi på länsstyrelsen en bostadsmarknadsanalys. Rapporten bygger på insamlade uppgifter ifrån länets kommuner, uppgifter som sammanställs och skickas till Boverket och regeringen. Rapporten kan med fördel användas av kommuner och andra aktörer som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling. Med tanke på den betydelse bostadsförsörjningen har för utveckling och tillväxt, bör rapporten vara av intresse för många. Bostadsbristen får nämligen inte bli en hämmande faktor för vårt läns fortsatta utveckling.

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergBostadBostadsmarknadenKrönikaPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka