Debattkrönika: ”Flera milstolpar kvar att nå för jämställheten”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Nyligen fick jag en liten blå tygpåse – med följande text: ”Hur långt har vi kommit?” – av en medarbetare på länsstyrelsen. I påsen låg ett måttband med svensk kvinnohistoria under drygt 170 år.

Bland de 52 årtalen på bandet fanns flera intressanta ­milstolpar, jag vill gärna nämna några.

År 1845 infördes lika arvsrätt för kvinnor och män. Svårt att tänka sig i dag, att någon ­skulle bli utan arv på grund av sitt kön.

År 1864 var året, då mannen förlorade lagstadgad rätt att aga sin hustru. Med tanke på att våld i nära relationer fortfarande existerar, trots att det varit förbjudet så länge, finns fortfarande mycket kvar att göra.

Ett annat årtal att uppmärksamma, så här under ett valår, är 1921. Det året ägde nämligen det första valet rum i vårt land, då rösträtten blev allmän och lika för kvinnor och män - en rättighet som vi idag tar för självklar. Bland de 170 åren på måttbandet finns alltså många viktiga landvinningar, samtidigt vet vi att det finns mer kvar att göra.

Jag har glädjen att vara verksam i en myndighet som i dubbel bemärkelse jobbar med jämställdhet. På länsstyrelsen arbetar vi nämligen, dels med jämställdhetsintegrering i vår egen verksamhet, dels för att jämställdhetspolitikens övergripande mål, ”om samma makt för kvinnor och män att forma samhället och sina liv”, ska förverkligas i länet som helhet. Historien lär oss att jämställdhet skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna etableras. Därför arbetar vi för att jämställdhetsperspektivet ska finnas med, varje dag, hela året i allt som görs.

Hur bedrivs då ett sådant arbete, kan man fråga sig?

För oss handlar det till stor del om att vara ett stöd för kommuner och organisationer av olika slag i deras arbete. Vi tar t.ex. fram analyser och ­kunskapsunderlag. Vi bidrar även med kunskapshöjande och stödjande insatser av ­varierande slag, ibland ­stöttar vi även ekonomiskt. Vår roll som Länsstyrelse, är alltså att stödja utan att styra. Ett svårt men mycket viktigt, uppdrag!

För att de uppsatta politiska jämställdhetsmålen ska kunna förverkligas har vi nu, på uppdrag av regeringen, tillsammans med, Regionförbundet, länets jämställdhetskommitté med flera arbetat fram ”En länsstrategi för ett jämställt Södermanland”. Strategin sträcker sig till år 2020, tanken är att den ska utgöra en gemensam bas för samverkan i vårt län. Den innehåller en rad konkreta tips och även frågor att reflektera över och diskutera. Den 23 maj kommer den att presenteras vid en lanseringskonferens.

Jag hoppas förstås på ett brett deltagande och på att strategin ska inspirera, så att nya viktiga steg kan tas inom jämställhetsområdet. Min önskan är att nämligen att dagens barn ska ha fått uppleva många nya landvinningar för jämställdheten när de nått samma ålder som jag har nu!

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergJämställdhetKrönika
Relaterat