Debattkrönika: ”Fria, öppna samtal bortom betonghindren”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det är onsdag och solen strålar över stora torget i Nyköping. Om bara några dagar äger samtalsfestivalen Forum ­Nyköping rum, för andra gången på denna plats. Jag ser fram emot festivalen, med flera intressanta medverkande och spännande inslag. Plötsligt stannar jag upp. Vad är det som händer på torget? Maskiner kör in betonghinder på allas vår samlingsplats. Första känslan som infinner sig är att det känns konstigt och motsägelsefullt. Platsen för Forum är vald för att den ska vara öppen för så många som möjligt, nu omgärdas den av hinder. Samtidigt är jag förstås medveten om skälet till detta. För att ­säkerheten ska kunna garanteras alla dem som ska ­delta, måste tillfartsvägarna ”täppas till”.

När jag tänker tillbaka på tiden som passerat sedan förra årets Forum, påminns jag om de attacker som ägt rum på offentliga platser i länder som Spanien, Tyskland, Frankrike, England och även i vårt land. Så sent som i april, ­mejade en person ned människor på Drottninggatan, i vår huvudstad. Händelser som dessa drabbar förstås offren och deras anhöriga allra värst, men vi påverkas alla av dessa händelser. Det påverkar oss i vår vardag, i vårt sätt att tänka och agera. Vad jag och många av dem jag möter är överens om är dock att det inte får begränsa oss, vi måste fortsätta att resa och mötas som tidigare.

Vid närmare eftertanke är det kanske ännu viktigare nu, än för drygt två år sedan när vi började planera för den första samtalsfestivalen, att ­festivaler som den här faktiskt äger rum. Att vi i detta läge inte låter oss begränsas av rädsla. Samhällsutmaningarna är många och de har blivit ännu fler. Ska vi komma vidare måste vi ­kunna föra öppna samtal och diskutera de stora och viktiga ­frågorna. Jag för min del ­hoppas på ännu ett Forum ­Nyköping, nästa år. Jag hoppas även att människor inspireras till liknande alternativ, både här i Sörmland och i resten av ­Sverige.

För en statlig myndighet, som länsstyrelsen, är det naturligt att finnas med som samarbetspartner till ett initiativ som ­Forum. Det stämmer överens med våra uppdrag, som bland andra handlar om hållbar ­social utveckling, och det stämmer överens med vår ­statliga värdegrund som vägleder oss i vårt arbete.

Den statliga ­värdegrunden vilar på sex ­viktiga grundprinciper nämligen, demokrati, legalitet, ­objektivitet, åsiktsfrihet, respekt för lika värde, frihet och värdighet. Det är principer som vi hela tiden levandegör i samtal och utbildningar så att de genomsyrar alla delar av vår organisation inom allt från naturvård till integration. Det är en angelägenhet för alla medarbetare och myndigheten i stort och något som ­berikar hela vår verksamhet.

Idén med Forum är att vi ska närma oss de sociala ­utmaningarna genom att samtala om dem och ta oss an dem ­tillsammans offentliga såväl som privata och ideella organisationer. Lyckas vi, slipper vi förhoppningsvis betonghinder i framtiden!

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergForum NyköpingIntegrationKrönikaterrorism
Relaterat